Table of Contents

About Searching - Om Sökning

Examples of "ready to go" searches based on a separate Linux SOLr-index. Just click on the URL-link below.

 

Search 0: Atlanten

https://demo.program-support.se/search?query=Atlanten

Search 0: Prototype (about Programsupport's Video Viewer in developing)

https://demo.program-support.se/search?query=Prototype

 

 Search 1: 許懷欣

https://demo.program-support.se/search?query=%E8%A8%B1%E6%87%B7%E6%AC%A3

 

Search 2: Chuck Berry

https://demo.program-support.se/search?query=chuck+berry

 

 Search 3: Mendelssohn Violin Concerto

 https://demo.program-support.se/search?query=Mendelssohn+Violin+Concerto

 

Search 4: Ossian Edmund Borgs handlingar

https://demo.program-support.se/search?query=Ossian+Edmund+Borgs+handlingar

 

Search 5: Solresor

 https://demo.program-support.se/search?query=Solresor

About - Om AS-Xpress Arkiv

Observera att detta är en demo-installation där man kan pröva olika funktioner i AS-Xpress Register (SE) som att söka, skapa PDF-register och PDF-etiketter mm.

Observe. This is a Demo-site where you can test different functions in AS-Xpress Register DB (EN) as searching, creating PDF-registers and PDF- Labels etc.

Arkivsupport 100procent AB har med stöd från "ALMI-Halland" och den ideella arkivföreningen "Blekingearkivet" utvecklat ett program och skapat en möjlighet att på ett enkelt och modernt sätt publicera sina arkivförteckningar på Internet.

Mer information om dessa organisationer återfinns på:

http://www.almi.se/Halland/

http://www.blekingearkivet.se/

Blekingeakivet är den första enskilda arkivorganisation i Sverige som har en öppen lösning baserad på:

 • AS-Xpress Register (skapa XML-filer mm)
 • AS-Xpress Register DB (Webbregister)
 • AS-Xpress Dokument (E-arkiv)

Medlemmar och kunder till Blekingearkivet som inte vill ha sina arkivregister offentligt tillgängliga är naturligsvis skyddade genom att respektive arkivdel inte visas.

http://blekingearkivet.kultursupport.se/ - Not open at present. New version in coming here soon.


Funktioner:

 • Fritextsökning
  Du kan enkelt och snabbt med ett sökord få fram resultat från hela arkivregistret.
 • Arkivregister PDF
  Är du ute efter handlingar från ett arkiv men hittar inte med sökfunktionen, då kan genom en knapptryckning få ner hela arkivregistret som en PDF på din dator som du kan söka i.
 • Beställa handlingar
  Läs mer här.

Order - Beställ handlingar

På många arkivinstitutioner (inte alla) finns särskilda lokaler för de som önskar besöka arkivet för att på plats studera arkivhandlingarna. Kontrollera med den enskilda arkivinstitutionen för information om öppettider.

Beställa handlingar eller kopior i förväg
En del arkivinstitutioner tillåter att man mailar sin rekvisition i förväg, vilket kan vara både tidskrävande och svårt, har en arkivinstitution aktiverat funktionen "Beställ handlingar" i AS-Xpress Arkiv så kan man genom några få knapptryckningar beställa fram de handlingar man vill titta på innan besöket.

Tänk på följande:

 • Vänta på besked från arkivinstitutionen innan du besöker arkivet.
 • Det kan förekomma begränsningar i antal volymer man kan beställa fram (kontakta arkivinstitutionen).
 • En del handlingar kanske man inte kan beställa då de redan är utlånade, skadade etc.
 • En del handlingar som omvårdnadsjournaler och personalakter kräver särskild sekretessprövning och har längre handläggningstid.
 • Vid kopiering av handlingar kan kostnader förekomma, kontakta arkivinstitutionen för information.
 • Du kan i vissa fall få kopior på enstaka handlingar skickade till dig per e-post eller brev.

Multimedia - Video Example

Check this by clicking the link below.

Chuck Berry and Keith Richards in rehearse for getting the Riff all right.

https://vimeo.com/18623223

Chuck_Berry_Riff.jpg

Contact - Kontaktinformation

Homepages with more information

https://program-support.se/en_US/home
https://program-support.se/sv_SE/home 

Contact information for Swedish Customers

För frågor gällande "AS-Xpress Arkiv":
Telefon: +46 (0)346 106 66 E-post: info@program-support.se

För frågor rörande här redovisade register ska du kontakta respektive institution, myndighet mm.

Observera att detta är en demo-installation där man kan pröva olika funktioner i AS-Xpress Register (SE) som att söka, skapa PDF-register och PDF-etiketter mm.

Observe. This is a Demo-site where you can test different functions in AS-Xpress Register DB (EN) as searching, creating PDF-registers and PDF- Labels etc.